poniedziałek, 28 maja 2012

Sprawdziliśmy szkoły

Chcąc sprawdzić, jak małopolskie szkoły przygotowane są do przyjęcia sześciolatków, postanowiliśmy przeprowadzić ankietę w szkołach podstawowych, sześcioletnich ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno–Wychowawczych. W badaniu wzięły udział 1223 szkoły z terenu województwa małopolskiego, w tym 1193 szkoły publiczne i 30 szkół niepublicznych. Poniżej przedstawiamy Państwu w skrócie wyniki naszego badania.


Spośród 1223 szkół z terenu województwa małopolskiego biorących udział w badaniu, ofertę edukacyjną dla dzieci sześcioletnich przygotowały 1092 szkoły.
Do klasy pierwszej na rok szkolny 2012/2013 w Małopolsce zostało zapisanych ogółem 4706 dzieci spośród 32 652 urodzonych w 2006 roku. W 1002 szkołach publicznych i 25 szkołach niepublicznych edukacja dzieci sześcioletnich odbywa się w oddziałach mieszanych wspólnie z dziećmi siedmioletnimi, a w 134 szkołach publicznych i 4 niepublicznych edukacja jest zorganizowana w inny sposób, co stanowi 11,28%.

89% szkół z terenu województwa małopolskiego, które wzięły udział w badaniu, przygotowało ofertę edukacyjną dla dzieci sześcioletnich i upowszechnia ją poprzez: tablice informacyjne, ulotki, strony internetowe szkoły i organu prowadzącego, lokalną prasę. Dyrektorzy wymieniają zebrania z rodzicami sześciolatków oraz spotkania indywidualne. Tylko w 39% szkół uczestniczących w badaniu organ prowadzący zwrócił się do rodziców z pisemną informacją na temat możliwości rozpoczęcia edukacji szkolnej przez dzieci sześcioletnie.

74% szkół, które wypełniły ankietę, prowadzi diagnozę procesu adaptacji dzieci sześcioletnich w szkole. Tylko w 40% szkół opracowano program adaptacji dzieci sześcioletnich. Dzieci sześcioletnie uczęszczające do szkół województwa małopolskiego najsłabiej radzą sobie w sferze emocjonalnej. Słabo wypada również samodzielność i przestrzeganie norm i reguł współżycia w grupie.

W zdecydowanej większości szkół sale lekcyjne, w których odbywają zajęcia dzieci sześcioletnie, są podzielone na część edukacyjną i rekreacyjną. 93% szkół umożliwia dzieciom pozostawienie podręczników i przyborów w sali lekcyjnej. W 77% szkół uczestniczących w badaniu uczniowie mają dostęp do zestawów komputerowych z oprogramowaniem odpowiednim do wieku. Tylko w 31% szkół uczestniczących w badaniu organ prowadzący organizuje dowóz dzieci sześcioletnich do szkoły. 61% ankietowanych szkół organizuje opiekę świetlicową dla dzieci sześcioletnich. W 86% szkół uczestniczących w badaniu ankietowym dzieci mają możliwość korzystania z posiłków.

Ankieta, jaką przeprowadziliśmy, pozwoliła nam sprawdzić nie tylko to, jak przygotowane są szkoły. Przede wszystkim zależało nam na tym, aby sprawdzić zaangażowanie szkół i samorządów w upowszechniani akcji zapisywania sześciolatków do szkoły. Z wyników - oczywiście wyciągniemy wnioski i będziemy o nich państwa informować.

wtorek, 22 maja 2012

FINAŁ KONKURSU „MAM 6 LAT”

Szanowni Państwo

Zakończyła się małopolska edycja konkursu „Mam 6 lat”, organizowanego przez ministra edukacji narodowej.
Celem konkursu było zaprezentowanie ciekawych pomysłów na przyjazną adaptację sześciolatków do nauki w szkole. Konkurs skierowany był do rad rodziców.

Konkurs składał się z dwóch modułów:
moduł I - „Sześciolatek w przyjaznej szkole” – Jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do pierwszej klasy? - skierowany był do rad rodziców w szkołach;
moduł II - „Przyjaźnie z przedszkola do szkoły” – Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście dziecka z przedszkola do szkoły podstawowej było przyjazne? - skierowany był do rad rodziców w przedszkolach.
W obu modułach należało opisać zarówno działania, w których uczestniczyła cała społeczność szkolna oraz partnerzy ze środowiska pozarządowego, jak i takie, dzięki którym wzrastała świadomość potrzeby edukacji szkolnej sześciolatków.

Konkurs w Małopolsce cieszył się ogromną popularnością. Udział w nim wzięło łącznie 75 rad rodziców:
1)       25 rad rodziców z przedszkoli w  module II  Przyjaźnie z przedszkola do szkoły” – Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście dziecka z przedszkola do szkoły podstawowej było przyjazne?

Delegatura Nowy Targ – 6               Delegatura Tarnów- 2
Delegatura Nowy Sącz – 6               Delegatura Wadowice -10
Delegatura Kraków -  1

2)      50  rad rodziców ze szkół podstawowych  w  module I Sześciolatek w przyjaznej szkole” – Jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do pierwszej klasy?

Delegatura Nowy Targ – 14              Delegatura Tarnów- 7
Delegatura Nowy Sącz –  9              Delegatura Wadowice -11
Delegatura Kraków -  9Poniżej podajemy listę placówek, które zdobyły wyróżnienia. Może znajdziecie wśród nich taką, do której chodzi wasze dziecko? Albo taką, do której wasze dziecko się wybiera. 

a)      w kategorii Przyjaźnie z przedszkola do szkoły” – Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście dziecka z przedszkola do szkoły podstawowej było przyjazne?


Lp.
Delegatura
Nazwa przedszkola, z którego rada rodziców przesłała sprawozdanie
Tytuł projektu
1.
Nowy Targ
Przedszkole Nr 2 w Nowym Targu
"Przyjaźnie z przedszkola do szkoły"
2.
Kraków
Samorządowe Przedszkole nr 136 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 35 w Krakowie
"Przyjaźnie z przedszkola do szkoły"
3.
Tarnów
Przedszkole Publiczne Nr 32 w Tarnowie
"Budujemy poczucie bezpieczeństwa i ufności do szkoły"
4.
Nowy Sącz
Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” – Zofia Smajdor w Nowym Sączu
"Przyjaźnie z przedszkola do szkoły"
5.
Wadowice
Przedszkole Publiczne w Bystrej
:Przyjaźnie z przedszkola do szkoły"
6.
Wadowice
Przedszkole w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lachowicach
"Radosny przedszkolak - radosny uczeń"
7.
Nowy Targ
Przedszkole Sióstr Felicjanek pw. św. Kazimierza w Zakopanem
"Najtrudniejsza lekcja dla rodziców - Mam 6 lat"
8.
Wadowice
Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach
"Szkoła dla sześciolatka"
9.
Nowy  Sącz
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łosiu
Przedszkole i szkoła razem dla przyszłości dzieci
10.
Wadowice
Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Harmężach
"Współpraca się opłaca"
11.
Wadowice
Przedszkole Publiczne nr 3 w Wadowicach
"Czeka na nas szkoła"
12.
Nowy Sącz
Przedszkole Samorządowe w Bobowej
"Przyjaźnie z przedszkola do szkoły"
13.
Wadowice
Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baczynie
Moje dziecko z radością idzie do szkoły"b)      w kategorii  „Sześciolatek w przyjaznej szkole” – Jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do pierwszej klasy?


Lp.
Delegatura
Nazwa szkoły z której rada rodziców przesłała sprawozdanie
Tytuł projektu
1
Wadowice
Szkoła Podstawowa w Śleszowicach
"Szkoła - drugi dom naszego dziecka"
2
Nowy Sącz
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej
Szansa Sześciolatka w ZSS nr 1 w Limanowej
3
Nowy Sącz
Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu
"Mam 6 lat"
5
Tarnów
Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie
"Mam 6 lat. Jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do pierwszej klasy."
4
Wadowice
Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Kopernika w Andrychowie
"Czwórka przyjazna sześciolatkom"
6
Wadowice
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Kostka Jagiełły w Zasolu
"Szkoła w Zasolu - pierwszy krok w daleką podróż"
7
Wadowice
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej
"Bezpieczna i przyjazna szkoła - drugim domem sześciolatka"
8
Nowy Targ
Szkoła Podstawowa w Szlembarku
"Jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do pierwszej klasy dzieci sześcioletnich?"
9
Tarnów
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Kochanowskiego w Tarnowie
"Szkoła przyjazna sześciolatkom"
11
Kraków
Szkoła Podstawowa nr 29 im. J. Matejki w Krakowie
"Sześciolatek w przyjaznej szkole"
10
Wadowice
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej
"Od wspólnej zabawy do szkolnej wyprawy"- integracja rodziców i dzieci ze szkoły
12
Nowy Targ
Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu
"Mam 6 lat"
13
Nowy Targ
Szkoła Podstawowa im. bł. ks. J. Stanka w Zespole Placówek Oświatowych w Łapszach Niżnych
"Szkoła moich marzeń"
14
Wadowice
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku
"Nasze przedszkolaki"
15
Nowy Targ
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu
"Mam 6 lat - Idę do szkoły"
19
Nowy Sącz
Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii św. Heleny w Nowym Sączu
"Do naszej szkoły nie chodzą Anioły"
16
Nowy Targ
Szkoła Podstawowa im. Antoniny Tatar w Suchem
"Przyszły uczeń"
17
Nowy Targ
Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Bielance
Małe sukcesy w budowaniu dobrego startu dla najmłodszych uczniów naszej szkoły
18
Nowy Targ
Szkoła Podstawowa im. Kurierów Tatrzańskich w Zespole Szkół w Dzianiszu
"Mam 6 lat i będę uczniem"
20
Tarnów
Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesiadkach
"Moja szkoła jest wesoła"
21
Tarnów
Zespół Szkół w Mikluszowicach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikluszowicach
"Szkoła w Mikluszowicach zaprasza sześciolatków"
22
Kraków
Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Miechowie
"Przez trudności do gwiazd, awans małego ucznia"
23
Nowy Targ
Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Maniowach
"Jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do pierwszej klasy?"

  1. Spośród przyznanych wyróżnień   NOMINACJĘ do udziału w Gali  Finałowej w Warszawie otrzymały   rady rodziców z następujących placówek:
a)      w kategorii „Przyjaźnie z przedszkola do szkoły” – Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście dziecka z przedszkola do szkoły podstawowej było przyjazne:
Przedszkole nr 2 w Nowym Targu, Samorządowe Przedszkole nr 136 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 35 w Krakowie oraz Przedszkole Publiczne nr 32 w Tarnowie.
b) w kategorii „Sześciolatek w przyjaznej szkole” – Jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do pierwszej klasy?: Szkoła Podstawowa w Śleszowicach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej, Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Podegrodziu.