poniedziałek, 9 lipca 2012

KTO I JAK UCZY SZEŚCIOLATKI W KRAKOWSKICH SZKOŁACH SAMORZĄDOWYCH?

Dziś chcieliśmy przedstawić wyniki ankiety na temat nauczania sześciolatków w krakowskich szkołach samorzadowych. Ankieta jest na tyle ciekawa, że wypełniali ją nauczyciele. Zobaczcie, jak oni patrzą na swoją pracę z sześciolatkami.

Aby dobrze przygotować się do nauczania sześciolatków pedagodzy musieli poznać nową podstawę programową; robili to samodzielnie, na spotkaniach zespołu przedmiotowego, na spotkaniach metodycznych, na konferencjach etc. W realizacji nowej podstawy programowej pomogły zdaniem nauczycieli: podręczniki (wskazało je 84,2 procent ankietowanych), opracowane przewodniki dla nauczyciele, propozycje scenariuszy lekcji (78,9 procent), środki dydaktyczne (76,9 procent), inne elementy: własne doświadczenie, wykonywane przez siebie pomoce dydaktyczne, mniejsza liczba uczniów w klasie (13,4 procent).
W edukacji polonistycznej za najważniejsze nauczyciele uznali słuchanie przez uczniów opowiadań, bajek, zabawy słowem: wyliczanki, wierszyki, odgrywanie scenek, gry i zabawy. Natomiast w edukacji matematycznej zwrócili uwagę na przydatność gier i zabaw, naukę liczenia na konkretnych przedmiotach.
Przydatne w edukacji sześciolatków okazały się także: nauka przyrody poza szkołą oraz w salach lekcyjnych, w których znajdują się kąciki przyrody, podział sali lekcyjnej na dwie części: edukacyjną i rekreacyjną, tworzenie w sali kącików tematycznych, stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów poprzez udział w konkursach, występach, zawodach, liczebność oddziału do około 26 osób, włączanie muzyki do codziennych zajęć, organizacja zajęć pozalekcyjnych, organizacja zajęć sportowych i komputerowych w odpowiednio wyposażonych miejscach.
Aby ułatwić sześciolatkom szkolny start nauczyciele przed rozpoczęciem nauki organizowali spotkania z dziećmi oraz z rodzicami, zapoznawali dzieci z budynkiem i salą lekcyjną, organizowali zajęcia otwarte. Adaptacja dzieci do warunków szkolnych trwała zwykle od tygodnia do miesiąca.
Według nauczycieli rodzice oczekują od szkoły przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa, stworzenia miłej, przyjaznej i serdecznej atmosfery dla dziecka, możliwości uczęszczania  dziecka do świetlicy szkolnej, odpowiedniego wyposażenia sali, możliwości udziału w zajęciach pozalekcyjnych, złagodzenia stresu dziecka, utworzenia oddziału tylko dla dzieci sześcioletnich, organizowania wyjść i wycieczek, łatwości komunikacji z wszystkimi pracownikami szkoły, wyposażenia w sprzęt audiowizualny i komputery.

poniedziałek, 2 lipca 2012

Czytaj dziecku

Co prawda naukę czytania i pisania dzieci rozpoczynają w pierwszej klasie szkoły podstawowej, ale już pięciolatek jest w stanie nauczyć się czytać. Nawet ciekawe świata czterolatki są zainteresowane tym, w jaki sposób rodzice czytają, co jest napisane na okładkach ich książeczek czy na opakowaniach artykułów spożywczych. Taką naturalną ciekawość w codziennych sytuacjach warto wykorzystywać, powoli oswajając dziecko z literami, brzmieniem głosek i wyrazów.
Bardzo ważnym elementem nauki czytania, a później również pisania jest głośne czytanie dzieciom. 20 do 30 minut z książeczką  powinno stać się codziennym rytuałem.
 Przygotowanie do nauki czytania można rozpocząć np. poprzez kojarzenie obrazków z podpisami pod nimi, a następnie z krótkimi zdaniami. W wyrazach warto wskazywać poszczególne litery, a w zdaniu – pokazać składające się na nie słowa. Warto też ćwiczyć pisanie liter po zakropkowanych śladach (jest wiele takich zeszytów ćwiczeniowych dostępnych na rynku) czy bawić się w pisanie na piasku lub śniegu. Rysowanie szlaczków po śladach czy kolorowanie obrazków również mają na celu zwiększenie sprawności manualnej i przygotowanie do pisania.
Dziecko, które ma zacząć czytać, powinno przede wszystkim prawidłowo mówić. Dlatego tak ważna jest korekcja wad wymowy i współpraca z logopedą. Warto także zadbać o to, aby maluch miał bogate słownictwo i potrafił swobodnie się wypowiadać. Dlatego trzeba zachęcać dziecko do mówienia i opowiadania różnych historii. Podczas głośnego czytania bajek warto podejmować z dzieckiem rozmowę na temat przeczytanego tekstu i uczyć je logicznego wypowiadania się.