poniedziałek, 9 lipca 2012

KTO I JAK UCZY SZEŚCIOLATKI W KRAKOWSKICH SZKOŁACH SAMORZĄDOWYCH?

Dziś chcieliśmy przedstawić wyniki ankiety na temat nauczania sześciolatków w krakowskich szkołach samorzadowych. Ankieta jest na tyle ciekawa, że wypełniali ją nauczyciele. Zobaczcie, jak oni patrzą na swoją pracę z sześciolatkami.

Aby dobrze przygotować się do nauczania sześciolatków pedagodzy musieli poznać nową podstawę programową; robili to samodzielnie, na spotkaniach zespołu przedmiotowego, na spotkaniach metodycznych, na konferencjach etc. W realizacji nowej podstawy programowej pomogły zdaniem nauczycieli: podręczniki (wskazało je 84,2 procent ankietowanych), opracowane przewodniki dla nauczyciele, propozycje scenariuszy lekcji (78,9 procent), środki dydaktyczne (76,9 procent), inne elementy: własne doświadczenie, wykonywane przez siebie pomoce dydaktyczne, mniejsza liczba uczniów w klasie (13,4 procent).
W edukacji polonistycznej za najważniejsze nauczyciele uznali słuchanie przez uczniów opowiadań, bajek, zabawy słowem: wyliczanki, wierszyki, odgrywanie scenek, gry i zabawy. Natomiast w edukacji matematycznej zwrócili uwagę na przydatność gier i zabaw, naukę liczenia na konkretnych przedmiotach.
Przydatne w edukacji sześciolatków okazały się także: nauka przyrody poza szkołą oraz w salach lekcyjnych, w których znajdują się kąciki przyrody, podział sali lekcyjnej na dwie części: edukacyjną i rekreacyjną, tworzenie w sali kącików tematycznych, stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów poprzez udział w konkursach, występach, zawodach, liczebność oddziału do około 26 osób, włączanie muzyki do codziennych zajęć, organizacja zajęć pozalekcyjnych, organizacja zajęć sportowych i komputerowych w odpowiednio wyposażonych miejscach.
Aby ułatwić sześciolatkom szkolny start nauczyciele przed rozpoczęciem nauki organizowali spotkania z dziećmi oraz z rodzicami, zapoznawali dzieci z budynkiem i salą lekcyjną, organizowali zajęcia otwarte. Adaptacja dzieci do warunków szkolnych trwała zwykle od tygodnia do miesiąca.
Według nauczycieli rodzice oczekują od szkoły przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa, stworzenia miłej, przyjaznej i serdecznej atmosfery dla dziecka, możliwości uczęszczania  dziecka do świetlicy szkolnej, odpowiedniego wyposażenia sali, możliwości udziału w zajęciach pozalekcyjnych, złagodzenia stresu dziecka, utworzenia oddziału tylko dla dzieci sześcioletnich, organizowania wyjść i wycieczek, łatwości komunikacji z wszystkimi pracownikami szkoły, wyposażenia w sprzęt audiowizualny i komputery.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz