poniedziałek, 1 października 2012

Pierwsze doświadczenia

Niedawno rozpoczął się rok szkolny i wasz sześciolatek codziennie z zapałem zakłada tornister na plecy, aby ruszyć do szkoły. Być może macie już pierwsze wrażenia i uwagi co do nauki sześciolatków – zachęcamy, aby się nimi z nami dzielić.

A na razie chcieliśmy wam pokazać, że posyłanie dziecka sześcioletniego do szkoły to dobry pomysł – świadczą o tym doświadczenia innych krajów.
We Francji kształcenie szkolne jest obowiązkowe w wieku od 6 do 16 lat i dzieli się na trzy etapy. Pomimo tego, że edukacja przedszkolna nie jest obowiązkowa, do przedszkoli uczęszczają wszystkie dzieci, począwszy od 3 lat.
Przedszkola są w rzeczywistości „szkołami” w pełnym tego słowa znaczeniu, mają bowiem swoje programy nauczania i prowadzą zajęcia dydaktyczne. Przedszkole stanowi etap „wstępnego kształcenia”. Dzieci dzieli się na ogół według wieku na trzy „sekcje”: sekcję „maluchów” (dla 3-latków), sekcję „średniaków” (4-latków) i sekcję „główną”/„starszaków” (5-latków). Zajęcia edukacyjne, stanowiące główną część programu, przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju dzieci i przygotowują je do szkoły „elementarnej”.
Etapy kształcenia obowiązkowego we Francji to:
- szkoła podstawowa: do école élementaire uczęszczają wszyscy uczniowie w wieku od 6 do 11 lat;
- szkoła średnia I stopnia: do collčge uczęszczają wszyscy uczniowie w wieku od 11 do 15 lat;
- szkoła średnia II stopnia: na ogół w wieku 15 lat uczniowie wstępują do lycée d’enseignement général et technologique (liceum ogólnokształcącego i technicznego) lub lycée professionnel (liceum zawodowego), w którym rozpoczynają classe de seconde (piąty rok nauki w szkole średniej), a w momencie ukończenia tej klasy osiągają wiek odpowiadający zakończeniu obowiązku szkolnego.
Program nauki w szkole koncentruje się na podstawowych umiejętnościach czytania, pisania i liczenia oraz wychowaniu fizycznym (rozwijaniu umiejętności motorycznych itp.) oraz rozwijaniu ogólnej wiedzy i wrażliwości. Program nauczania w szkole średniej I stopnia obejmuje osiem lub dziewięć przedmiotów obowiązkowych, zależnie od klasy, i staje się stopniowo coraz bardziej zróżnicowany w związku z wprowadzaniem przedmiotów fakultatywnych.
Materiał pochodzi ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej